Warning: include(ddt/ddtkopiesabn.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/opksc.php on line 5

Warning: include(ddt/ddtkopiesabn.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/opksc.php on line 5

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtkopiesabn.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/opksc.php on line 5

Pieśń i piosenka religijna - H - I

HEJ, JEZU, KRÓLEM TYŚ

Hej, Jezu, Królem Tyś
życie Twe uwalnia mnie,
będę sławić cały dzień
doskonałe drogi Twe.

Hej, Jezu, Panem Tyś,
chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć,
weź mnie do ziemi swej.
Zwyciężymy w imię Twe,
ogłosimy rządy Twe.

Hej, o hej, o Lwie Judy,
jak potężnym jesteś Ty,
hej, o hej, o Lwie Judy,
jak wspaniałym jesteś Ty.

HEJNAŁ WSZYSCY ZAŚPIEWAJMY

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, cześć i chwałę Panu dajmy, nabożnie k'Niemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności - rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła, co wszystek świat ucisnęła, a początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny, by ciemności zniósł i winy, w żywot zstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał nas w opiekę, by czartowską zniósł z nas rękę - i piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje, z wiecznych ciemności wyjmuje, światłość zbawienną gotuje.

Boże, prawdziwa światłości, Ty oświeć nasze ciemności, wiodąc do swojej jasności.

HEJ JEZU

Hej Jezu Królem Tyś, życie Twe uwalnia mnie
Będę sławił cały dzień doskonałe drogi Twe
Hej Jezu Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów
Twe królestwo ujrzeć chcę, wola Twa niech spełni się

Chwała Barankowi cześć, weź mnie do ziemi swej
zwyciężymy w imię Twe, ogłosimy rządy Twe
Hej, o hej, o Lwie Judy jak potężny jesteś Ty
Hej, o hej, o Lwie Judy jak wspaniały jesteś Ty

HOSANNA

Hosanna, hosanna, Królowi Królów cześć
Wielbimy, wielbimy, wielbimy Panie Cię
Kochamy, kochamy, kochamy Panie Cię

Chwalmy Go najwyższy On i godzien wszelkiej czci

Chwalmy Pana śpiew niech brzmi

Zmartwychwstał król i żyje dziś

Chwalmy Go najwyższy On i godzien wszelkiej czci

HETMANKA

O Maryjo jesteś piękna.
Piękne włosy masz i oczy,
a Twe serce miłość sama,
Która zawsze nas jednoczy.

O Maryjo, Matko Boga,
bądź Ty zawsze naszą Matką.
Cała Polska dzisiaj woła,
abyś była nam Hetmanką,
abyś była nam Hetmanką.

O Dziewico, Mario święta,
Jakżeś wiele wycierpiała,
Kiedy Syn Twój, Jezus Chrystus,
Umęczony umarł za nas.

Dziś już wieki upłynęły,
A Ty w niebie nam królujesz,
Ciągle wstawiasz się za nami,
Gdy ktoś łaski potrzebuje.

HOMO HOMINI

Homo homini frater est
Homo homini frater est
Homo homini frater est
Homo homini frater est
O człowieka dzisiaj woła świat,
Wszędzie jest potrzebny człowiek brat,
Wszyscy pragną słyszeć słowa te:
Podaj rękę, bracie, nie smuć się.
Twoja miłość zmieni ludzki los,
Musisz zabrać więc w tej sprawie głos,
Powiedz wszystkim, którzy proszą cię:
Podaj rękę, bracie, nie smuć się.
Choćbyś stracił wiarę w cały świat,
Wierz w człowieka, on dla ciebie brat.
Ludzie w sercach noszą słowa te:
Podaj rękę, bracie, nie smuć się.

HOSANNA

Hosanna, hosanna, hosanna w wysokości
Hosanna, hosanna, hosanna w wysokości

Panie wznosimy głos, aby wywyższać Cię.
Nasze serca tak wielbią Cię,
Hosanna w wysokości.

Jezus, Jezus, Jezus Królem Królów jest
Jezus, Jezus, Jezus Królem Królów jest...

Chwała, chwała, Barankowi chwała, cześć
Chwała, chwała, Barankowi chwała, cześć

IDĄ WYSŁAŃCY

Idą wysłańcy zwiastujący pokój,
Który przynosi miłość i zbawienie,
Który pozwala dostrzec Boga wokół,
Który rozjaśnia nam noc.

Weselmy się radosnym śpiewaniem,
Chwalcie Boga swym oczekiwaniem.
A kiedy przybędzie, wysłucha każdego
I królował będzie nam.

IDĘ MARIO DO CIEBIE

Po drabinie z drzew, drogą co się w słońcu mieni,
z pól rozgrzanych w cień, aż za siódmą górę
niesie mnie wiatr, niesie wiatr.
Gubię w tyle czas, toczę myśli swe po ziemi,
widzę w dali blask, dziś już dobrze wiem,
że tam jest mój dom, tam mój dom.

Idę Mario do Ciebie, biegnę do Twoich stóp
Idę Mario do Ciebie, biegnę do Twoich stóp

Zbieram Twoje łzy rozrzucone na bezdrożach,
chcę powstrzymać je, chcę pokonać grzech
nim przyjdzie ten dzień, jasny dzień.
Wtedy pomóż mi unieść głowę ku światłości,
w ciemnych rysach Twych niech zagości uśmiech
ciepły jak wiatr, ciepły wiatr.

Wtedy pozwól mi unieść głowę ku światłości,
w ciemnych rysach Twych niech zagości uśmiech
ciepły jak wiatr, ciepły wiatr

IDĘ SAM

Idę sam ulice w deszczu lśnią, dziesiątki mijam bram
Idę sam ma radość dłonią swą prowadzi serca w tan
Miasta szum kościołów dobry mrok i ciepło łaski Twej
Drogi grunt w kałuży srebrna pieśń to śpiewa serce me

Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi chwała
I Duchowi chwała śpiewam poprzez wiatr

Wolnym być modlitwą składać dzień przez pracę, drogę, śpiew
Wolnym być i rytm zwyczajnych drzew składać w korony drzew
O Panie mój jak dobrze z Tobą iść, z Tobą przeżywać świat
Panie mój dla Ciebie spada liść o Tobie szumi wiatr

IDZIE SYN

Idzie syn ma dwie puste ręce i serce pełne trosk,
Dokąd tak można wciąż iść, dokąd tak można brnąć

Powróci syn, powróci do Ojca, zamieszka znów w starym domu
Ucałuje dłoń przyjazną, ojcowską i zostanie wierny do końca

Idzie syn ma dwie puste ręce, sam nie wie dokąd iść
Może wróci do Ojca, przeprosi, na nowo zacznie żyć

Wraca syn ma dwie puste ręce, a w oczach wielkie łzy
„To mój syn” Ojciec go czeka, otwiera domu drzwi

Powrócił syn, powrócił do Ojca, zamieszkał znów w starym domu
Ucałował dłoń przyjazną, ojcowską i pozostał wierny do końca

IDZIEMY W RYTM PIEŚNI MIŁOŚCI

Idziemy w rytm pieśni miłości,
śpiewając na cześć Króla Chwał.
Ma moc, aby piekło otworzyć,
uwolnić od grzechu i zła.
Niesiemy więc flagę zbawienia,
a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan,
to armia czcicieli stoi z Nim wraz,
w ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask.

Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy
i słowem naszych ust.
A walka trwa! Dla Pana Chwał
swe życie składamy, by tryumf Chrystusa
w tym świecie mógł brzmieć!

IDZIEMY ZA TOBĄ

Modlitwa największą siłą jest świata;
Tyś to powiedział ojcze Jordanie.
My w to wierzymy, Bogu ufamy,
Twoi synowie - salwatorianie.

Idziemy za tobą Franciszku drogi,
W smutku, radości, zawsze gotowi
Nieść Zbawiciela tam, gdzie zwątpienie,
Wciąż wypraszając ludziom zbawienie.

Idziemy za tobą Franciszku drogi,
Wśród prześladowań, lecz zawsze gotowi
Umocnić wiarę, nadzieję wzbudzić.
Rozdając miłość warto się trudzić.

Dopóki żyje na świecie człowiek,
Który wciąż nie zna, nie kocha Jezusa,
Musimy głosić Dobrą Nowinę,
Świadczyć na co dzień, sercem nauczać.

Modlitwa największą siłą jest świata;
Tyś to powiedział ojcze Jordanie.
My w to wierzymy, Bogu ufamy,
Twoi synowie - salwatorianie.

II PIEŚŃ SŁUGI PAŃSKIEGO

Wyspy dalekie, narody wszystkie
Tak mówi Pan, Święty Izraela:
"Do tego, kto ma życie sponiewierane,
Jest wzgardą ludów, do sługi panujących"
Ja w dzień zbawienia wysłucham Ciebie
W dniu Mojej Łaski wspomogę Ciebie
Lecz Syjon mówi - "Bóg mnie opuścił"
- Jak może matka zapomnieć o swym dziecku?

Królowie Cię ujrzą, ujrzą i staną zdumieni
Książęta całej ziemi na twarz upadną
Bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem!

"Lecz choćby nawet matka
Zapomniała o swym dziecku
Ja nie zapomnę, Ja nie zapomnę Ciebie
Popatrz, na moich dłoniach mam cię wypisaną

Na moich dłoniach mam cię wypisaną"
Królowie Cię ujrzą, ujrzą i staną zdumieni
Książęta całej ziemi na twarz upadną
Bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem!

IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody!

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, - żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.

Nie wyście Mnie wybrali, - ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, - abyście szli i owoc przynosili.

To wam przykazuję, - abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, - jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Jak Ojciec Mnie posłał, - tak i ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego - i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię - i jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, - On będzie świadczył o Mnie.

IMIĘ PANA CHWALMY WCIĄŻ

Imię Pana chwalmy wciąż
Imię Pana chwalmy wciąż
Imię Pana chwalmy wciąż
Najwyższy On Najwyższy On
Bo imię Pana mocną twierdzą,
Z radością biegniemy tam, by chwalić Go.
Z radością biegniemy tam, by chwalić Go.

It's O'K

Kiedyś gdy w sercu mym zebrały chmury się
Zatelefonowano pod mój dach z głębin deszczowych mgieł
Dzwonił ktoś bliski mi kto wstrzymał w sercu deszcz
Rzucił mi taki tekst, że do dziś słyszę go

It`s O'K, it`s all right grzmi aniołów pełen raj
It`s all right, it`s O'K spokój jest w dzielnicy twej

Wówczas gdy ciepły szept przeniknął blady czas
Zapoczątkował się na drodze mej szarej nadziei ślad
Odżył znów zawsze, wciąż niedoceniany szlak