Warning: include(js/tst30p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 15

Warning: include(js/tst30p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'js/tst30p.js' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 15


Warning: include(ddt/ddtktkgrb.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 17

Warning: include(ddt/ddtktkgrb.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtktkgrb.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrb.php on line 17

Kangur matematyczny - BENJAMIN

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana.

W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontiéres", skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

W Polsce konkurs rozgrywany jest od roku 1992. Głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, przeprowadzający Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Strona organizatora w Polsce to www.kangur-mat.pl.

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów zaczynając od szkół podstawowych a kończąc na szkołach średnich. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Rozgrywany jest pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii Beniamin zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby i rozwiązuje je samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Żaden uczestnik Konkursu nie może opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.

Opłata za udział w konkursie wynosiła w 2010 r. - 8 zł. Zebrany w ten sposób fundusz jest w 1/5 przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych i w 4/5 na nagrody.

Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali co najmniej 140 punktów otrzymują potwierdzony dyplomem wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu tytuł: Laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny".

Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematyczno-rekreacyjnych oraz wycieczkach zagranicznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany co roku w sierpniu obóz w Zakopanem. Na ogół odbywają się dwa 10-dniowe turnusy, w których łącznie bierze udział około 120 uczniów.