Warning: include(js/tst30p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 15

Warning: include(js/tst30p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'js/tst30p.js' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 15


Warning: include(ddt/ddtktkgrk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 17

Warning: include(ddt/ddtktkgrk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtktkgrk.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrk.php on line 17

KADET - 1992

Zadania za 3 punkty

1.równa się:

2. Która z poniższych figur posiada więcej niż jeden środek symetrii?

 1. prosta
 2. równoległobok
 3. okrąg
 4. kwadrat.

3. Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 27. Która jest najmniejszą z nich?

 1. 11
 2. 9
 3. 8
 4. 7
 5. 5

4. Pewna osoba dokonała zakupów za 120 F płacąc 36-oma monetami dwu- i pięciofrankowymi. Ile było w tym monet pięciofrankowych?

 1. 19
 2. 15
 3. 5
 4. 17
 5. 16

5. Miliard franków w banknotach dziesięciofrankowych utworzyłby słup o wysokości 10 km. Jaka jest grubość tego banknotu?

 1. 1 mm
 2. 10-3 m
 3. 10-4 m
 4. 10-4 cm
 5. 10-5 m.

6. Chcemy, aby kwadrat o powierzchni 64 m2 był reprezentowany na planie przez kwadrat o powierzchni 64 cm2. Jaka musi być skala tego planu?

7. Jaka jest miara powierzchni pomalowanej na brązowo?

 1. brak jednej z danych
 2. brak dwóch danych
 3. 30 m2
 4. 81 m2
 5. 61 m2.

8. Liczba mieszkańców ula zmniejszyła się zeszłego roku na skutek epidemii o 20%. O jaki procent powinna wzrosnąć liczba mieszkańców ula tego roku, aby powrócić do poprzedniego stanu?

 1. 15%
 2. 20%
 3. 25%
 4. 120%
 5. 40%.

9. Jadę na rowerze z prędkością 18 km/h. Jaka jest moja średnia prędkość liczona w metrach na sekundę?

 1. 3
 2. 3,6
 3. 90
 4. 6
 5. 5

10. Jedna czwarta z liczby przeciwnej do kwadratu odwrotności pewnej liczby równa się -¼. Która wśród niżej podanych liczb ma tę własność?

 1. -1
 2. -0,25
 3. 0,5
 4. 2
 5. 4

Zadania za 4 punkty

11. Która z poniższych równości jest fałszywa?

12.Rozwiązaniem równaniajest
13. Oto kilka jednostek angielskich długości:
1 cal = 12 linii,1 stopa = 12 cali,1 yard = 3 stopy,
1 mila = 1760 yardów,1 land league = 3 mile.

Wiadomo, że jedna linia ma 2,116 mm. Ilu metrom odpowiada 1 land league?

 1. 5356,80 m
 2. 4826,51 m
 3. 4736,51 m
 4. 482651,14 m
 5. 47365,11 m.

14. Ile stopni ma kąt CAD w poniższej figurze:

 1. 38°
 2. 66°
 3. 71°
 4. 76°
 5. nie wiadomo.

15. Powierzchnia kwadratu powiększyła się o 69%, gdy wszystkie długości jego boków powiększono w tym samym stosunku procentowym. Jaki to był procent?

 1. 20%
 2. 30%
 3. 34,5%
 4. 8,3%
 5. 69%.

16. Ile wynosi suma cyfr liczby N = 1092 - 92?

 1. 1992
 2. 992
 3. 818
 4. 808
 5. 798

17. Wszystkie odległości pomiędzy najbliższymi punktami kratowymi są równe 1 cm. Jaka jest miara powierzchni zakreskowanej (w cm2)?

 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17

18. Włos o średnicy 0,1 mm ma długość 15 cm. Jaka jest jego objętość w m3?

19. Wyjeżdżam o godz. 800. Kolega jadący samochodem dwa razy szybszym dogania mnie w połowie drogi i przyjeżdża do celu o 1 godzinę i 30 minut wcześniej niż ja. O której godzinie on wyjechał?

 1. 800
 2. 830
 3. 900
 4. 930
 5. 1000
20.Liczbajest równa:

Zadania za 5 punktów

21. Jean-Pierre i Andre chcą zawsze organizować ten konkurs 15 maja, ale nie jest to możliwe w sobotę lub w niedzielę! Ile razy, aż do roku 2000 włącznie, będą musieli zrezygnować z tej daty?

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4.

22. W przeciągu 4 lat cena jednego lizaka podwoiła się. Jaki był średni roczny wzrost ceny?

 1. 12,5%
 2. nieco mniej niż 20%
 3. 50%
 4. około 30%
 5. 25%.

23. Na rysunku miary niektórych kątów (w stopniach) są oznaczone przez x, y, z, t. Zachodzi równość:

 1. x = 120° - z
 2. x + t = y + z
 3. x + y = 60°
 4. x + z = y + t
 5. y = 120° + t.

24. Na stole bilardowym o wymiarach 2 m x 6 m toczy się kula począwszy od środka dłuższego boku pod kątem 45° w stosunku do tego boku. W odległości ilu metrów od punktu początkowego znajduje się kula przy pięćdziesiątym dziewiątym odbiciu o brzeg stołu?

25. Dla jakiej wartości n wyrażenie 8(n – 2)5 – n2 + 14n – 24 jest podzielne przez 5?

 1. n = 199 994
 2. n = 199 996
 3. n = 199 997
 4. n = 199 998
 5. n = 199 999.

26. Bryłę (patrz rysunek obok) otrzymujemy przez obcięcie wszystkich wierzchołków sześcianu jednostkowego począwszy ze środka każdej krawędzi. Ile wynosi powierzchnia tej bryły?

27. Do naczynia szklanego cylindrycznego napełnionego cieczą aż do wysokości 1 cm od górnej krawędzi wrzucamy kostki sześcienne lodu o długości krawędzi 2 cm. Powierzchnia dna naczynia wynosi 14 cm2. Kostki są zanurzone do 6/7 ich objętości. Ile najwięcej kostek można wrzucić do tego naczynia nie powodując rozlania płynu?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. inny wynik.

28. Na rysunku tej figury podano powierzchnię czterech trójkątów. Ile wynosi powierzchnia piątego trójkąta?

 1. 3
 2. 4
 3. 15
 4. 6
 5. 7.

29. Zakładamy, że Ziemia jest kulą o długości równika 40000 km oraz że odległość między Paryżem a Bukaresztem jest równa 1800 km. Jaka jest przybliżona wartość kąta pomiędzy promieniami kuli ziemskiej, które przechodzą przez te dwa miasta?

 1. 12°
 2. 16°
 3. 21°.

30. Duża wskazówka zegarka tworzy z małą kąt 120°. Która może być godzina?

 1. między 714 a 715
 2. między 715 a 716
 3. między 1542 a 1543
 4. między 549 a 550
 5. między 550 a 551.