Kangurek matematyczny

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów zaczynając od szkół podstawowych a kończąc na szkołach średnich. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

Rozgrywany jest pięciu kategoriach (a od roku 2007 - w sześciu), które obejmują następujące klasy:

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 60 minut.

Od roku 2006/2007 pojawił się konkurs o nazwie KANGUREK przeznaczony dla uczniów klas II szkół podstawowych.

Test konkursowy w kategorii „Kangurek" zawiera 18 zadania o różnym stopniu trudności (6 zadań po 3 punkty, 6 zadań po 4 punkty i 6 zadań po 5 punktów). Maksymalnie można więc uzyskać 72 punkty.

Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby i rozwiązuje je samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Żaden uczestnik Konkursu nie może opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.