Warning: include(js/tst18p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 15

Warning: include(js/tst18p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'js/tst18p.js' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 15


Warning: include(ddt/ddtktkgrkk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 17

Warning: include(ddt/ddtktkgrkk.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtktkgrkk.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrkk.php on line 17

Kangurek matematyczny 2008

Zadania za 3 punkty

1. 2 + 0 + 0 + 8 =

 1. 0
 2. 6
 3. 10
 4. 16.

2. Na którym obrazku kotków jest o 2 więcej niż piesków?

3. Janek układał z zapałek prostokąty i kwadraty. Każdwesołyin chciał ułożyć z 12 zapałek (zapałek nie łamiemy). Przy której figurze pomylił się?

4. Ania obchodziła swoje urodziny w czwartek, a jej koleżanka Ewa obchodziła swoje urodziny 8 dni wcześniej. Jaki wtedy był dzień tygodnia?

 1. Środa
 2. Czwartek
 3. Piątek
 4. Wtorek.

5. Ile małych kwadracików usunięto z układanki (patrz rysunek)?

 1. 12
 2. 14
 3. 15
 4. 16.

6. Jeden skok kangurka jest 3 razy krótszy niż skok jego mamy. Ile skoków musi wykonać mały kangurek, aby pokonać odległość równą siedmiu skokom jego mamy?

 1. 10
 2. 26
 3. 21
 4. 30.

Zadania za 4 punkty

7. Belkę długości 15 metrów należy pociąć na trzymetrowe kawałki. Ile cięć trzeba wykonać?

 1. 4
 2. 5
 3. 7
 4. 6.

8. W każdy pusty kwadracik wpisujemy liczbę równą sumie liczb z dwóch sąsiadujących z nim kwadracików z rzędu poniżej. Jaką liczbę należy wpisać w pole oznaczone znakiem zapytania?

 1. 12
 2. 14
 3. 20
 4. 10.

9. Ewa wzięła do szkoły 2 batoniki. Najpierw każdy z nich wymieniła na 4 jabłka, a następnie każde jabłko wymieniła na 3 mandarynki. Ile mandarynek miała Ewa po tej wymianie?

 1. 2 + 4 + 3
 2. 2 • 4 + 3
 3. 2 + 4 • 3
 4. 2 - 4 - 3.

10. Ile śliwek waży tyle samo co jedno jabłko (patrz rysunek)?

 1. 3
 2. 1
 3. 4
 4. 2.

11. Tata Tomka jest starszy od jego mamy o 4 lata. Obecnie tata ma 37 lat. Ile lat miała mama 10 lat temu?

 1. 31
 2. 23
 3. 21
 4. 20.

12. Której z figur z prawej strony zielonej kreski nie można wyciąć z figury narysowanej po lewej stronie?

Zadania za 5 punktów

13. Za 15 bułek Adam zapłacił 6 złotych. Ile złotych zapłacił za takie bułki Tomek, który kuwesołym o 5 więcej?

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10.

14. Jaką liczbę należy wstawić w szary obłoczek, aby po wykonaniu wskazanych działań otrzymać liczbę 36?

 1. 10
 2. 15
 3. 13
 4. 12.

15. Adam wypisał wszystkie liczby od 1 do 60 włącznie. Ile razy użył cyfry 5?

 1. 15
 2. 16
 3. 6
 4. 7.

16. Tomek szyfrował słowa liczbami tak, że różnym cyfrom odpowiadały różne litery i tym samym cyfrom odpowiadały takie same litery. Na przykład, słowo BÓBR zaszyfrował liczbą 8283. Jedno z poniższych słów zaszyfrował liczbą 5149751. Które?

 1. SASANKA
 2. KOŁYSKA
 3. KONEWKA
 4. KOLANKO.

17. Na podwórku znajduje się jednakowa liczba kotków, piesków i kur. Łącznie mają 50 nóg. Ile kotków jest na podwórku?

 1. 4
 2. 6
 3. 5
 4. 7.

18. Turysta w ciągu dwóch dni przeszedł 33 kilometry. Drugiego dnia przeszedł trasę trzy razy dłuższą niż w pierwszym dniu i jeszcze 5 kilometrów. Ile kilometrów miała trasa przebyta przez turystę drugiego dnia?

 1. 12
 2. 26
 3. 20
 4. 25.