Warning: include(js/tst24p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19

Warning: include(js/tst24p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'js/tst24p.js' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19


Warning: include(ddt/ddtktkgrm.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

Warning: include(ddt/ddtktkgrm.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtktkgrm.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

MALUCH - 2007

Zadania za 3 punkty

1. Ania przeszła ścieżką do samochodu (nie cofając się) i zebrała do koszyczka napotkane po drodze liczby. Który z poniższych zestawów liczb mogła zebrać?

 1. 1, 2 i 4
 2. 2, 3 i 4
 3. 2, 3 i 5
 4. 1, 5 i 6
 5. l, 2 i 5.

2. Ile liter ze słowa KANGUR występuje w słowie PROBLEM?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5.

3. W której kompozycji jest najwięcej kwadracików?

4. Helenka ma 5 złotych. Zamierza kupić 5 zeszytów po 80 groszy oraz pewną liczbę ołówków po 30 groszy. Ile co najwyżej ołówków może kupić?

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1.

5. Po jednej stronie alejki w parku znajduje się 9 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 8 metrów. Jurek przeszedł całą drogę tą alejką od pierwszej do ostatniej latarni. Ile metrów przeszedł?

 1. 48
 2. 56
 3. 64
 4. 72
 5. 80.

6. Aby otworzyć sejf, trzeba znać 3-cyfrowy kod. Ile jest możliwych takich kodów, jeżeli wiadomo, że występują w nim wyłącznie cyfry 1, 3 i 5, każda tylko jeden raz?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6.

7. 4 • 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 • 4 = ?

 1. 32
 2. 44
 3. 48
 4. 56
 5. 144.

8. Z którą z poniższych figur można połączyć przedstawioną obok figurę, aby otrzymać prostokąt?

Zadania za 4 punkty

9. Jaką liczbę trzeba wpisać w ciemną chmurkę, aby po wykonaniu wskazanych działań otrzymać w wyniku liczbę z ostatniej chmurki?

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 7
 5. 9.

10. W każdy z kwadracików należy wpisać jedną z liczb: 1, 2, 3, w taki sposób, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie znajdowała się każda z tych liczb. Heniek zaczął wpisywać liczby w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jaką liczbę wolno wpisać w kwadracik oznaczony znakiem zapytania?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 1 lub 2
 5. Każdą z liczb: 1, 2, 3.

11. Jaka jest najmniejsza liczba, większa niż 2007, mająca tę samą sumę cyfr co liczba 2007?

 1. 2016
 2. 2015
 3. 2009
 4. 1008
 5. 2070.

12. Aneta wkłada do sześciennego akwarium jednakowe klocki sze-ścienne. Pewną ich ilość już włożyła (patrz rysunek obok). Ile jeszcze musi włożyć takich klocków, aby wypełnić akwarium?

 1. 8
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 27.

13. Piotr, który jest starszy od Pawła o 1 rok i 1 dzień, urodził się 1 stycznia 2002 r. W jakim dniu urodził się Paweł?

 1. 2 stycznia 2003 r.
 2. 2 stycznia 2001 r.
 3. 31 grudnia 2000 r.
 4. 31 grudnia 2002 r.
 5. 31 grudnia 2003 r.

14. Linka została pocięta na 400 kawałków po 15 cm każdy. Jaka była długość tej linki?

 1. 6 km
 2. 60 m
 3. 600 cm
 4. 6000 mm
 5. 60000 cm.

15. Piotr napisał liczbę jednocyfrową, następnie dopisał po jej prawej stronie jeszcze jedną cyfrę, a potem dodał do powstałej liczby 19 i otrzymał 72. Jaką liczbę napisał na początku?

 1. 2
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 9.

16. Zegarek elektroniczny wskazuje godzinę 02:07. Ile czasu upłynie, zanim po raz pierwszy pojawią się na nim te same cztery cyfry?

 1. 4 godz. 55 min.
 2. 6 godz.
 3. 10 godz. 55 min.
 4. 11 godz. 13 min.
 5. 24 godz.

Zadania za 5 punktów

17. Sześcian o krawędzi 3 cm został pomalowany na szaro, a następnie rozcięty na małe sześcianiki o krawędzi 1 cm (rysunek obok). Ile małych sześcianików ma dokładnie po dwie ściany pomalowane?

 1. 4
 2. 6
 3. 8
 4. 10
 5. 12.

18. Liczbę nazywamy palindromiczną, jeśli nie zmienia się, gdy jej cyfry zapiszemy w odwrotnej kolejności. Przykładami takich liczb są 1331, 24642. Licznik kilometrów w samochodzie pokazuje w pewnej chwili 15 951 km. Po ilu co najmniej kilometrach na liczniku pokaże się znowu liczba palindromiczna?

 1. Po 100 km.
 2. Po 110 km.
 3. Po 710 km.
 4. Po 900 km.
 5. Po 1010 km.

19. Liczymy białe kwadraciki w kolejnych kwadratach przedstawionych na rysunku. Ile żółtych kwadracików będzie w następnym kwadracie?

 1. 50
 2. 60
 3. 65
 4. 70
 5. 75.

20. Adam, Bolek, Celina, Daniel i Ewa utworzyli kolejkę do kasy w teatrze. Adam stoi dalej od kasy niż Celina. Bolek stoi bliżej niż Adam i bezpośrednio za Danielem. Daniel stoi bliżej niż Celina, ale nie stoi na początku kolejki. Na którym miejscu, licząc od kasy, stoi Ewa?

 1. Na 1.
 2. Na 2.
 3. Na 3.
 4. Na 4.
 5. Na 5.

21. W czterech narożnikach prostokąta o wymiarach 15 cm x 9 cm wycięto kwadraty o obwodach 8 cm. Jaki jest obwód powstałego wielokąta?

 1. 48 cm
 2. 40 cm
 3. 32 cm
 4. 24 cm
 5. 16 cm.

22. Wokół okrągłego stołu ustawione są w jednakowych odstępach krzesła, ponumerowane kolejno liczbami 1,2,3,... Piotr siedzi na krześle numer 11, dokładnie naprzeciw Krzysia, który siedzi na krześle numer 4. Ile krzeseł jest przy tym stole?

 1. 13
 2. 14
 3. 16
 4. 17
 5. 22.

23. Ile cyfr trzeba napisać, aby zapisać wszystkie kolejne liczby od 1 do 100 włącznie?

 1. 100
 2. 150
 3. 190
 4. 192
 5. 200.

24. Kwadratową kartkę papieru złożono dwukrotnie w taki sposób, że znowu powstał kwadrat. W tym kwadracie jeden z narożników został odcięty (patrz rysunek obok). Który z poniższych rysunków nie może przedstawiać tej kartki po rozłożeniu?

 1. Każdy z rysunków A), B), C), D) może przedstawiać tę kartkę po rozłożeniu.