Warning: include(js/tst24p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19

Warning: include(js/tst24p.js) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'js/tst24p.js' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 19


Warning: include(ddt/ddtktkgrm.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

Warning: include(ddt/ddtktkgrm.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ddt/ddtktkgrm.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/marsus/domains/zskorzenna.ayz.pl/public_html/tkgrm.php on line 22

MALUCH - 2011

Zadania za 3 punkty

1. Która z poniższych liczb jest największa?

 1. 20 + 11
 2. 20 — 11
 3. 20 + 1 + 1
 4. 20 - 1 - 1
 5. 2 + 0 + 1 + 1.

2. Michał maluje plakat ze słowem KANGUR. Każdego dnia maluje jedną literę. Pierwszą literę namalował w środę. Kiedy namaluje ostatnią literę?

 1. W poniedziałek
 2. We wtorek.
 3. W środę.
 4. W czwartek.
 5. W piątek.

3. Który z kamieni trzeba dołożyć do pudełka po prawej stronie, aby kamienie w obu pudełkach ważyły tyle samo? (Liczby na kamieniach oznaczają ich wagę wyrażoną w kilogramach).

4. Za 3 i pół godziny odjeżdża pociąg do Grudziądza. Paweł wstał 2 i pół godziny temu. Ile godzin przed odjazdem tego pociągu wstał Paweł?

 1. 2 i pół
 2. 3 i pół
 3. 4 i pół
 4. 5
 5. 6.

5. W jednej z kratek na przedstawionej obok planszy jest zabawka. Dziecko przesuwa zabawkę zawsze z kratki do sąsiedniej kratki: najpierw przesunęło o jedną kratkę w prawo, potem do góry, potem w lewo, potem na dół, a na koniec znów w prawo. W której kratce znajduje się teraz zabawka?

6. Ala, Lidka i Maciek poszli do cukierni. Lidka zapłaciła 4 złote i 50 groszy za trzy gałki lodów. Maciek zapłacił 3 złote i 60 groszy za dwa jednakowe ciasta. Ile zapłaciła Ala za jedną gałkę lodów i jedno takie ciastko?

 1. 3 zł 30 gr
 2. 4 zł 80 gr
 3. 5 zł 10 gr
 4. 6 zł 30 gr
 5. 8 zł 10 gr

7. Zuzia opisała jedną z poniższych figur: Ta figura jest szara i nie jest prostokątem. Którą z figur opisała Zuzia?

8. Zegar na wieży wybija pełne godziny (np. o 8:00 bije 8 razy, o 9:00 bije 9 razy). Oprócz tego, zegar ten bije po jednym razie w połowie każdej godziny (np. o 8:30). Ile uderzeń wybije zegar między 7:45 a 10:45?

 1. 6
 2. 16
 3. 27
 4. 30
 5. 33.

Zadania za 4 punkty

9. Która z poniższych figur ma największe pole?

10. Hodowca drobiu ma dwa rodzaje pojemników na jajka: po 6 i po 12 sztuk. Jaka jest najmniejsza liczba pojemników potrzebnych do przechowania 66 jajek?

 1. 5
 2. 6
 3. 9
 4. 11
 5. 13.

11. W pewnej klasie każde dziecko narysowało na tablicy swoje zwierzęta (rysunek obok). Dwoje dzieci narysowało i psa, i rybkę. Troje dzieci narysowało i kota, i psa. Pozostałe dzieci narysowały po jednym zwierzątku. Ile jest dzieci w tej klasie?

 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 17.

12. Na przyjęciu urodzinowym były dwa torty. Każdy z tortów podzielono na cztery równe części. Potem każdą z tych części podzielono na trzy małe kawałki. Każdy z uczestników przyjęcia dostał jeden kawałek tortu i zostały jeszcze trzy kawałki. Ile osób było na przyjęciu?

 1. 13
 2. 18
 3. 21
 4. 24
 5. 27.

13. Basia zgięła przedstawioną na rysunku obok kartkę papieru wzdłuż grubej linii. Która litera nie została pokryta przez szary kwadrat?

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E

14. Jasio ma w kieszeni monety po 5 gr i po 10 gr. Razem ma 13 monet. Która z poniższych kwot na pewno nie jest równa łącznej wartości tych monet?

 1. 60 gr
 2. 70 gr
 3. 80 gr
 4. 115 gr
 5. 125 gr.

15. Arek, Czarek, Darek, Jarek, Marek i Wojtek rzucali kostką do gry. Każdy z chłopców rzucał jeden raz i wyrzucił inną liczbę oczek. Arek wyrzucił cztery razy większą liczbę niż Czarek. Darek wyrzucił dwa razy większą liczbę niż Jarek i trzy razy większą liczbę niż Marek. Jaka liczbę oczek wyrzucił Wojtek?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6.

16. Wiewiórka przeszła przez labirynt, zbierając napotkane orzeszki, przy czym przez każde mijane przejście między pomieszczeniami przechodziła tylko raz. Największą liczbą orzeszków, jaką mogła zebrać wiewiórka, jest

 1. 7.
 2. 10.
 3. 11.
 4. 12.
 5. 15.

Zadania za 5 punktów

17. Każdy uczestnik pewnego teleturnieju dostaje 10 punktów na starcie i musi odpowiedzieć na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź dostaje 1 punkt, a za złą odpowiedź lub jej brak traci 1 punkt. Pani Kowalska ukończyła teleturniej z 14 punktami. Ilu dobrych odpowiedzi udzieliła?

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 6
 5. 4.

18. Cztery koleżanki: Masza, Sasza, Dasza i Pasza siedziały na ławce. Najpierw Masza zamieniła się miejscami z Daszą. Potem Dasza zamieniła się miejscami z Paszą. Na koniec dziewczynki siedziały w następującej kolejności od lewej do prawej: Masza, Sasza, Dasza, Pasza. W jakiej kolejności od lewej do prawej siedziały dziewczynki na początku?

 1. Masza, Sasza, Dasza, Pasza.
 2. Masza, Dasza, Pasza, Sasza.
 3. Dasza, Sasza, Pasza, Masza.
 4. Sasza, Masza, Dasza, Pasza.
 5. Pasza, Masza, Sasza, Dasza.

19. Na rysunku obok podane są odległości, wyrażane w kilometrach, między niektórymi z miejscowcści: A, B, C. D, E i F. Ile wynosi odległość między C i D?

 1. 5 km
 2. 6 km
 3. 10 km
 4. 11 km
 5. 13 km.

20. Na rysunku obok przedstawiona jest budowla utworzona z czterech identycznych kostek. Suma oczek na przeciwległych ścianach każdej kostki jest równa 7. Jak wygląda ta bryła z drugiej strony?

21. Ola ma trzy karty, jak na rysunku. Może z nich utworzyć na przykład liczby: 989, 986, 866 itp. Ile różnych liczb trzycyfrowych może utworzyć z tych trzech kart?

 1. 4
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 12.

22. Anrzej zbudował z jednakowych elementów figurę przedstawioną na rysunku obok. Elementy nie mogą na siebie nachodzić. Z którego rodzaju poniższych elementów nie można zbudować tej figury?

23. Na rysunku 1 przedstawiono zamek zbudowany z identycznych sześciennych klocków. Jeśli patrzymy na ten zamek z góry, to wygląda on jak na rysunku 2. Ilu klocków użyto do zbudowania tego zamku?

 1. 56
 2. 60
 3. 64
 4. 68
 5. 72.

24. Krzyś wpisał liczby 6 i 7 w kółka na rysunku. W pozostałe kółka wpisze liczby 1, 2, 3, 4, 5 i 8 w taki sposób, by suma liczb na każdym boku kwadratu była równa 13. Jaka będzie suma liczb w szarych kółkach?

 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16.